FANDOM


 • Bezstan Chojnackiego - zaproponowana przez Pana Chojnackiego koncepcja protokołu komunikacyjnego implementującego bezstanowość i transakcyjność jednocześnie, która zrewolucjonizowała rynek systemów informatycznych na początku 2016 roku
 • Cachebuster - piersiownik kryjówki
 • /dev/null - Przepadek; Wniwecz;
 • Didaskalia - komentarze w kodzie
 • Download - dolne ładowanie
 • Dry run - Biegnij, Suchy! Biegnij!
 • Fingerprint - palcodruk
 • FIrefox - ogniolis
 • Gambit Wilińskiego-Olka- procedura przejęcia pierwszego miejsca w rankingu linii dodanych/usuniętych w zestawieniu github.com. Proces wykorzystuje ułomność systemów SCM (source code management), która pozwala ten sam plik w pierwszym kroku usunąc, a nastepnie dodać, powodująć w ten sposób przekłamanie stanu licznika linii, bez zmiany faktycznego stanu repozytorium. Można ja stosować w każdym języku, a w prostych słowach jest rozwinięciem metody delete-commit-add-commit-push. Zastosowana przez Pana Magistra Olka w roku 2015 oraz niezależnie przez Pana Wilińskiego, w roku 2016, znalazła wielu naśladowców na całym świecie.
 • Garbage collector - śmieciarz
 • Hate-back - merytoryczna mowa nienawiści
 • Interface - międzymordzie
 • Iron Maiden - Prasuj, dziewico!
 • Konkatenacja Kalińskiego - zjawisko polegające na wskazaniu klucza tablicy asocjacyjnej z komunikatami dla danej wersji językowej programu nie przez literał, a przez konkatenację kilku łańcuchów, co skutecznie uniemożliwia odszukanie użycia danego komunikatu w kodzie programu. Po raz pierwszy barierę tę pokonał w 2016 roku Pan Kaliński, odnajdując ukryty w kodzie klucz.
 • Lemat Hołowieckiego - Lemat Hołowieckiego mówi o tym, że dane twierdzenie może być jednocześnie prawdą i fałszem zarówno w wymiarze subiektywnym, jak i obiektywnym. Głównym zastosowaniem lematu Hołowieckiego jest jednoczesne uproszczenie i utrudnienie dowodów innych tez i twierdzeń.
 • missclick - tęsknoklik
 • Pipeline - rurkolinka
 • Release rollback - uwolnienie tyłotoczne
 • Refactoring - przefabrykacja
 • Root cause - przyczyna korzenna
 • Runtime exception - wyjątek czasobiegu
 • Skin Chooser - skórko-wybieracz
 • Slack Channel - rozluźnony kanał
 • Snapshot - pstrykstrzał
 • SOLID Principles - solidne pryncypały
 • SpecialLog - Wyjątkowa dłużyca
 • Spin-off - odkrętka
 • Stakeholder - dzierżyciel steka
 • Substring - podmajtek
 • Trademark - handlarz Marek
 • Thunderbird - piorunoptak
 • Timebomb - czasobombka
 • Timeout - wyczas
 • Timestamp - czasopieczątka
 • Tpyo - lietrókwa
 • Troubleshooting - kłopotostrzał
 • try-catch - spróbuj-złap
 • phpStorm - PHP "Burza"
 • upstream - górostrumyk